Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
 

Paroda

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje (3 aukšto salėje)

 

2015 m. sausio 20 d. 16 val.

 

Paroda, skirta Jono Bendoriaus (1889 – 1954) –

kompozitoriaus, dirigento, pedagogo 125-osioms gimimo metinėms.

 

Parodoje atskleidžiama J. Bendoriaus įvairiapusė asmenybė, pedagoginė, chorvedžio veikla,

supažindinama su jo turininga biografija ir kūryba.

Jo įvairiapusis išsilavinimas leido jam aktyviai reikštis įvairiose muzikos srityse –

grojo vargonais didžiosiose Varšuvos bažnyčiose, vadovavo bažnytiniams

ir „Gabijos“ mišriesiems chorams, rengė vakarus-koncertus,

buvo „Dainos“, „Lietuvos kanklininkų“, „Lietuvių muzikų“,

„Šv. Cecilijos vargonininkų“ draugijų pirmininku.

 

J. Bendoriaus kūrybinį palikimą sudaro surinktos ir harmonizuotos lietuvių liaudies dainos,

giesmės, chorai, ir kt. kūriniai. Dainų rinkinys „Beauštanti aušrelė“ (1920)

susilaukė didelio populiarumo ir buvo išleistas pakartotinai.

J. Bendoriaus harmonizuotos dainos buvo atliekamos Estijoje, Danijoje, Lietuvoje,

o taip pat ir už Atlanto - 4-tosios Kanados ir JAV lietuvių dainų šventės metu Čikagoje,

1971 m. buvo atlikta ir įrašyta harmonizuota liaudies daina „Mergužėle lelijėle“.

 

Paroda veiks iki vasario 12 d.

 
lt/en
LR KM
Lietuvos kultūros taryba
VEPS
 
Naujienlaiškio prenumerata
Tinklapio struktūra
Spausdinti
RSS

Copyright 2009

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus

Tinklapio dizainą kūrė Lukas Misevičius

Programavo Fresh media