Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
 
Muziejaus litaratūros rinkinys susideda į muziejų palikimo keliu patekusių ar padovanotų, pirktų aktorių, režisierių, teatrologų, kompozitorių, dirigentų, muzikantų, šokėjų, kino aktorių ir režisierių asmeninių bibliotekų ar jų likučių.
Muziejaus literatūros rinkinyje yra beveik 24,5 tūkstančio spaudos vienetų lietuvių ir užsienio kalbomis, tai: knygos, periodiniai bei tęstiniai leidiniai, išspausdinti XIX-XX a..
Didžiąją rinkinio dalį sudaro tarpukaryje Lietuvoje pasirodę menui, kultūrai skirti leidiniai, grožinės literatūros kūriniai (dažnai su autorių autografuoti), natos, režisūriniai pjesių tekstų mašinraščiai ir XX a. pradžioje rusų kalba rašytos knygos teatro, muzikos, šokio, kino temomis, dramaturgija išleista Maskvoje, Peterburge, Rygoje, Berlyne. Turtinga kolekcijų dalis, tai - periodiniai leidiniai, skirti kultūrai, menui lietuvių ir užsienio kalbomis. Pastaruoju metu muziejaus bibliotekos fondai pasipildo išeivijos spauda iš JAV (paminėtinas gausus kompozitoriaus B. Budriūno fondas).
Prie vertingiausių priskiriami režisierių R. Juknevičiaus, A. Sutkaus, K. Glinskio, J. Petrausko, A. Zaukos, J. Grybausko, aktorių O. Rymaitės, S. Petraičio, J. Rudzinsko, baleto šokėjų - O. Dubeneckienės-Kalpokienės, J. Jovaišaitės-Olekienės, V. Juozataitytės, kompozitorių - J. Naujalio, A. Kačanausko asmeniniai knygų fondai.
Vertingiausia muziejaus literatūros rinkinio dalis - teatrologo Vytauto Maknio, kompozitoriaus J. Kamaičio ir aktorės Unės Babickaitės asmeninės bibliotekos (pastaroji įvairiose šalyse buvo specialiai kaupta Teatro, muzikos ir kino muziejui).
1996 m. muziejui perduota Teatro sąjungos biblioteka, kaupta 1954-1992 metais. Tai beveik 15 tūkstančių knygų fondas, daugiausia rusų kalba. Jį sudaro dramaturgija, knygos ir periodika skirta teatrui, muzikai, kinui, menui.
lt/en
LR KM
Lietuvos kultūros taryba
VEPS
 
Naujienlaiškio prenumerata
Tinklapio struktūra
Spausdinti
RSS

Copyright 2009

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus

Tinklapio dizainą kūrė Lukas Misevičius

Programavo Fresh media