Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
 

NUOSTATAI:

 

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus nuostatai

 

ĮSTATYMAI:

 

Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas. LR Seimo priimtas 1995 m. birželio 8 d., Nr.I-930. Įsigaliojo nuo 1995 06 29. „Valstybės žiniose" paskelbtas 1995 m. Nr.53-1292. Nauja redakcija - 2003 06 20

 

Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo 4, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 53-1292; 2003, Nr. 59-2638)

 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 104-2322)

 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2010, Nr. 15-699)

 

Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 71-1706)

 

Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (Žin., 1999, Nr. 50-1598)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI:

 

Dėl Muziejų modernizavimo 2007-2015 metų programos patvirtinimo (Žin., 2007, Nr. 34-1238)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO ĮSAKYMAI:

 

Dėl Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos 2011-ųjų metų veiklos plano patvirtinimo

 

2011 metų Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos veiklos planas 

 

Dėl skaitmeninio turinio kūrimo rekomendacijų patvirtinimo (Žin., 2011, Nr.66-3131 )

 

l muziejinių vertybių (eksponatų) vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo (Žin, 2010, Nr. 101-5228)

 

Dėl Muziejų tarybos nuostatų patvirtinimo (Žin, 2003, Nr. 106-4763)

 

Dėl Muziejų tarybos sudarymo (Žin, 2010, Nr. 36-1745)

 

Dėl Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos patvirtinimo (Žin, 2006, Nr. 1-3)

 

Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių ir kultūros paveldo statinių vertingųjų savybių restauratorių atestavimo nuostatų patvirtinimo (Žin, 2008, Nr. 69-2642)

 

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. ĮV-266 "Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių ir kultūros paveldo statinių vertingųjų savybių restauratorių atestavimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Žin, 2009, Nr. 50-2004)

 

Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo (Žin, 2005, Nr. 30-960)

 

Dėl kultūros ministro 2005 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. ĮV-66 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo" pakeitimo (Žin, 2005, Nr. 104-3862)

 

Dėl kultūros ministro 2005 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. ĮV-370 „Dėl kultūros ministro 2005 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. ĮV-66 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo (Žin, 2006, Nr. 27-906)

 

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. ĮV-66 "Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo" pakeitimo (Žin, 2009, Nr. 23-928)

 

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. ĮV-66 "Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo" pakeitimo (Žin, 2010, Nr. 51-2532)

 

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 1999 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 248 „Dėl kultūros įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo" pakeitimo (Žin, 2009, Nr. 11-429)

 

Dėl muziejų vertinimo nuostatų patvirtinimo (Žin, 2008, Nr. 100-3872)

 

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. ĮV-429 "Dėl Muziejų vertinimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Žin, 2010, Nr. 84-4447)

 

Dėl autorinių sutarčių ir atlikėjo intelektinių paslaugų sutarčių sudarymo rekomendacijų patvirtinimo (Žin, 2010, Nr. 128-6550)

 

Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos sudarymo (Žin, 2010, Nr. 101-5224)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAI:

 

Dėl valstybės planuojamų turizmo projektų sąrašų patvirtinimo (Žin., 2011, Nr. 93-4421)

 

Dėl Muziejų ir kultūros paveldo objektų, kuriuose galimos ekskursijos tik su gidu, turinčiu kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą, sąrašo patvirtinimo (Žin, 2003, Nr. 31-1287)

 

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 4-110" Dėl muziejų ir kultūros paveldo objektų, kuriuose galimos ekskursijos tik su gidu, turinčiu kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą sąrašo patvirtinimo" papildymo (Žin, 2009, Nr. 27-1077)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS SPRENDIMAI:

 

Dėl Lietuvos valstybinių ir savivaldybių muziejų būklės ir jų modernizavimo (Žin, 2004, Nr. 94-3477)

 

LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJOS DOKUMENTAI:

 

Lietuvos muziejų asociacijos įstatai

 

TARPTAUTINĖS MUZIEJŲ TARYBOS (ICOM) STATUTAI, KODEKSAI, REKOMENDACIJOS:

 

Tarptautinės muziejų tarybos statutas

 

Tarptautinės muziejų tarybos profesinės etikos kodeksas

 

Rekomendacijos Europos muziejų mobilioms kolekcijoms (Recomendations on collection mobility for European museums). Leidinys anglų kalba

lt/en
LR KM
Lietuvos kultūros taryba
VEPS
 
Naujienlaiškio prenumerata
Tinklapio struktūra
Spausdinti
RSS

Copyright 2009

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus

Tinklapio dizainą kūrė Lukas Misevičius

Programavo Fresh media