Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
 
Muziejaus rinkinių apskaitos ir saugojimo skyrius yra atsakingas už muziejinių vertybių apskaitą ir saugojimą. Į muziejų patenkanti medžiaga atspindi Lietuvos menininkų gyvenimo, kūrybos detales, dvasinę kūrėjų patirtį. Skyriaus darbuotojai tvarko muziejaus rinkinių apskaitą, kuruoja eksponatų restauravimo ir konservavimo darbus. Į muziejaus apskaitos skyrių patenkanti medžiaga įvairialypė - nuotraukos, plakatai, afišos, programos, rankraščiai, sceniniai kostiumai, rekvizitas, memorialiniai daiktai, scenografijos ir kostiumų eskizai, leidiniai, plokštelės, teatro lėlės, muzikos instrumentai, skaidrės, garso įrašai ir kt.
Skyriuje dirba meninių baldų pirmos kategorijos restauratorius ir antros kategorijos tekstilės restauratorė. Specialistai restauruoja, konservuoja eksponatus, prižiūri jų būklę saugyklose, dezinfekuoja, tikrina saugyklų ir parodų salių mikroklimatą, dalyvauja rengiant parodas, konsultuoja, pažindina su savo darbo specifika. Pastebėti eksponatų nykimo procesai analizuojami ir šalinami.
Skyriaus darbuotojai inicijuoja, rengia ir vykdo tarptautinius bei respublikinius projektus, susijusius su muziejuje saugomų eksponatų ilgaamžiškumo užtikrinimu, tobulina savo profesinę kompetenciją.
Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus darbuotojai turi tą vienintelę privilegiją pirmieji prisiliesti prie daiktų, menančių asmenybės kūrybinę praeitį. Muziejininkai dėkingi Lietuvos kūrėjams, jų vaikams, vaikaičiams, giminėms, Lietuvos kultūros paveldo išlikimui neabejingiems valstybės piliečiams, kultūrinį palikimą saugoti patikėjusiems LTMK muziejui.
lt/en
LR KM
Lietuvos kultūros taryba
VEPS
 
Naujienlaiškio prenumerata
Tinklapio struktūra
Spausdinti
RSS

Copyright 2009

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus

Tinklapio dizainą kūrė Lukas Misevičius

Programavo Fresh media