XIX a. afišos

XIX a. Vilnius – daugiakultūrinis miestas, kuriame gyvena įvairių tautybių žmonės. Gausi Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus XIX a. afišų kolekcija (2400 vnt.) atspindi to meto Vilniuje vykusį kultūrinį gyvenimą ir daugialypes tarpkultūrines sąsajas. Šioje svetainėje pristatoma muziejuje saugomo rinkinio dalis.

Lietuvos kultūros istorija aptariamu laikotarpiu buvo glaudžiai susijusi su Lenkijos ir Rusijos kultūros istorija. Ne kartą šių šalių kultūrologai ir menotyrininkai LTMKM tyrinėjo XIX a. ir XX a. pr. afišas. XIX a. Lietuvos istorija yra okupuoto krašto istorija. Po Lietuvos-Lenkijos Respublikos padalinimo 1795 m. didžioji dalis Lietuvos teritorijos atsidūrė Rusijos Imperijoje; iš jos okupacijos Lietuva išsivadavo tik 1918 m., paskelbus Lietuvos nepriklausomybės aktą. Šiuo laikotarpiu Lietuvos kultūrai buvo suduoti du itin skaudūs smūgiai: numalšinus 1831 m. sukilimą, 1832 m. uždarytas Vilniaus Universitetas, o numalšinus 1863 m. sukilimą, uždrausta lietuviška spauda (1864–1904). Uždraudus lotyniškus rašmenis, bandyta juos pakeisti kirilica. Tai paaiškina faktą, kad iki 1863 m. muziejuje esančios teatro vaidinimų, koncertų bei kitokio pramoginio turinio afišos yra išspausdintos lenkų arba lenkų ir rusų kalbomis, o afišos, kviečiančios į kultūrinius renginius po 1863 m., išspausdintos tik rusų kalba.

Nepaisant to, XIX a. afišų turinys atspindi gausias to meto tarpkultūrines sąsajas, kurios visų pirma skleidėsi europinėje erdvėje. Netiesiogiai, per atliekamus kompozitorių kūrinius, vaidinamą kitų šalių dramaturgiją, Vilniaus kultūriniai saitai driekėsi per didžiąsias Europos sostines. To meto Vilniaus publika žavėjosi W. Shakespeare‘o, N. Gogolio, J. W. Goethe‘s, F. Schillerio, A. Fredro, K. M. Weberio, G. A. Rossinio, J. Offenbacho, K. Kurpinskio, P. Beaumarschais, G. Boccaccio J. B. Molière, A. Dumas, G. Verdi ir daugelio kitų dabar ir tada garsių užsienio autorių kūriniais. Vilniaus miesto pramogų nišą nemaža dalimi papildė ir gastroliuojančių trupių pasirodymai iš Lenkijos, Italijos, Vokietijos, Rusijos.

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus projektas „XIX a. VILNIAUS MIESTO TEATRO AFIŠOS − VILNIAUS KULTŪRINIO GYVENIMO VEIDRODIS“ yra Nacionalinio Europos kultūrų dialogo metų (2008) projekto dalis.

Plačiau apie projektą

LTMKM logo


Dizi Heritage